Så här fungerar CMT-metoden

Det är inte enbart i samband med rökavvänjning som CMT-metoden, som den först utvecklades för, visat sig ge mycket goda behandlingsresultat. CMT, Cognitive Multilevel Therapy med grund i kognitiv beteendevetenskap, har även mycket god effekt när det gäller att komma tillrätta med såväl stress som sömnbesvär och migrän. 

Som människor är vi designade för att leva på stenåldern och många tål inte att utsättas för dagens hektiska tempo. Känslan av otillräcklighet när livspusslet inte vill gå ihop och vi inte hinner med, varken oss själva eller vår familj, eller passar in i olika sammanhang, exempelvis på våra arbeten, upplevs av många som frustrerande.

Resultatet visar sig som onaturlig stress och svårigheter att koppla av när vi är lediga, men också i form av svåra sömnproblem och även som migrän. Läkemedel lindrar vanligtvis symptom och är många gånger oundvikliga, exempelvis vid en akut migränattack. 

Men för att komma till rätta med problemen, de utlösande faktorerna, gäller det att hitta fram till grundorsakerna och därifrån inleda en behandling som tacklar dessa en gång för alla. Och det är här CMT-metoden kommer in i bilden.

Behandling med CMT börjar alltid med att den behandlande terapeuten inleder med en intervju där vårdtagaren berättar om sin problematik, hur länge man haft sina besvär och om man eventuellt provat andra metoder för att bli kvitt problemen. 

Därefter fortsätter behandlingen med hypnoterapi, som kan liknas vid att klienten inviteras till att, med terapeutens hjälp, försjunker i ett avslappnat tranceliknande tillstånd. Genom att utnyttja människans biologiska och naturliga resurser i kombination med viljan och motivationen att bryta ett mönster kan en skicklig terapeut separera och kategorisera information från klientens tankar och föreställningar kring såväl sömnbesvär, stess som migrän.

På så sätt skapas och installeras ett nytt mönster i klientens omedvetna sinne som sedan blir nyckeln till ett friskare liv något som många som gått igenom behandlingen kan vittna om.