Lider du av migrän?

Nu finns det effektiv hjälp att få

Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar, så vanlig att de flesta känner en eller flera som är drabbade.  Man räknar med att över en miljon svenskar, framför allt kvinnor, är drabbade av sjukdomen som periodvis innebär stort lidande. Den enskilt främsta utlösande faktorn är stress, men sömnbesvär liksom kostvanor är vanliga orsaker till migränattacker. Det behöver inte vara så - det finns effektiv behandling att få.

Alla förordar och rekommenderar behandling där KBT och eller hypnos ingår. Vid sidan av behandling med läkemedel har KBT (kognitiv beteendeterapi) tillsammans med hypnos visat sig vara mycket gynnsamt och ha en mycket god effekt vid behandling av migrän.

Med CMT-metoden (Cognitve Multilevel Therapy), en särskild form av KBT-behandling, lär du dig helt enkelt att ta kommandot över din migrän. CMT-metoden fokuserar helt och hållet på de bakomliggande orsakerna med hjälp av hypnos och KBT och når då målet - att ändra invanda vanor och omedvetna mönster och därmed effektivt kunna behandla och lindra migrän.

Vilken roll spelar CMT för migrän. Läs mer

Boka tid redan i dag! Ring 0739 - 22 56 50!