Så fungerar CMT-metoden

CMT™ bygger på kognitiv beteendevetenskap där människans medfödda och instinktiva motvilja till giftintag i någon som helst form, samt viljan att bryta beroendet, ligger till grund för att bryta ett inlärt mönster. I detta fall rökning. Metoden har även visat sig vara mycket effektiv även vid behandling av stress, sömnproblem och migrän som du kan läsa mer om här

Terapeuten inleder samtalet med att intervjua klienten om bland annat dennes rökvanor, sedan hur länge och hur mycket vederbörande har rökt samt vilka metoder klienten eventuellt har använt sig av vid tidigare försök att sluta röka.

CMT™ är uppbyggd av neurolingvistiska, psykoterapeutiska och kognitiva beteendetekniker som appliceras med hypnosterapi. Klienten inviteras till att, med terapeutens hjälp, försjunka i ett avslappnat tranceliknande tillstånd, eller med andra ord ett alternativt medvetandetillstånd. I folkmun kallat ”att gå i hypnos”.

Genom att utnyttja människans naturliga och biologiska resurser i kombination med viljan/motivationen att bryta mönstret, kan en skicklig terapeut separera och kategorisera information från klientens tankar och föreställningar om rökning och alltså vara klienten behjälplig med att skapa och installera ett nytt mönster i dennes omedvetna sinne.

Skicklig användning av bland annat PHS (Post Hypnotic Suggestions), hjälper klienten att hålla sig i ett rökfritt tillstånd, både omedvetet och medvetet, under tillräckligt lång tid för att all nikotin skall vara försvunnen ur kroppen och därmed är nikotinbegäret brutet. Därefter fortsätter klientens naturliga motvilja till giftintag att göra sig gällande.

Uppföljning och feedback har gett vid handen, att upp emot 90,3 % av de behandlade är rökfria en månad efter behandlingen och 80,7 % fortfarande är det efter 3 år.