Med många års erfarenhet av psykoterapi 

både som terapeut och lärare

Cesamkliniken grundades 1986 av William (Bill) Nordström och i dag är verksamheten i första hand inriktad på rökavvänjning samt behandling av migrän, sömnrelaterade problem, stresshantering och smärtlindring.

Efter mångåriga studier i bland annat USA och Danmark har Bill Nordström arbetat med psykoterapi, hypnos och KBT, samt utbildat andra inom området och varit föreståndare för välrenommerade ”Den Danske Skole for Psykoterapi og Hypnose” i Köpenhamn.

Bill Nordström har även forskat inom hypnos och KBT och bland annat lagt grunden till och utvecklat den framgångsrika CMT-metoden (Cognitve Multilevel Therapy) som i dag utgör grunden för hans terapier.

Efter en allvarlig bilolycka 1992, som gav svåra smärtor, har Bill Nordström utvecklat några unika och mycket effektiva tekniker och metoder för smärtkontroll med hypnoanaestesi där bland annat självhypnos och KBT ingår.

Varmt välkommen att kontakta oss!