Rökning och snusning tar många liv

CMT-metoden kan rädda ditt

Att sluta röka är något som ligger i tiden. Samtidigt är det många som upplever det svårt, för att inte säga nästan omöjligt. Dels att bryta sitt beroende av nikotin, dels att bryta ett invant beteende att alltid ha cigaretter nära till hands. 

Många har försökt sluta med hjälp av så kallade nikotinsubstitut, exempelvis nikotinplåster, nikotintuggummi och nikotinspray, och tabletter bara för att upptäcka att behovet av nikotin fortfarande finns kvar eller till och med har blivit större, eftersom kroppen exponeras för nikotinet oftare och under längre tid. Dessutom är alla nikotinprodukter cancer- och beroendeframkallande, även nikotinsubstitut.

Kanske är CMT-metoden (Cognitve Multilevel Therapy) rätt väg för dig till ett rökfritt och mer hälsosamt liv? Forskning och olika studier visar, att faktiskt kan 9 av 10 sluta röka med hjälp av CMT-metoden redan efter en behandling. Och ett år efter behandlingen är fortfarande 8 av 10 helt rökfria.

CMT-metoden riktar fokus helt och hållet på de bakomliggande psykiska orsakerna till missbruket av nikotin och går ut på att med hjälp av hypnos och KBT ändra invanda och omedvetna mönster på ett sådant sätt att rökning i fortsättningen blir fullständigt ointressant.

Vilken roll spelar CMT-metoden för rökavvänjning? Läs mer

Boka tid redan i dag! Ring 0739 - 22 56 50!