Få tillbaka din goda nattsömn

  och må mycket bättre

Ungefär en av fyra svenskar har sömnproblem och en av tio som har sömnbesvär påverkas negativt även på dagen. Andelen som uppger att de sover dåligt blir också allt fler för varje år som går. Så du är inte ensam om att ha svårt att somna eller vakna flera gånger varje natt.

Bakomliggande orsaker till sömnproblem är allt från stress till allmän oro, och det är vanligare att kvinnor lider av sömnbesvär än män. En person med konstant eller ofta återkommande sömnproblem är inne i en ond cirkel, vilket kan, som en stor vetenskaplig undersökning gjord i Sverige visar, leda till förhöjda blodfetter, förhöjd blodsockernivå och på sikt risk för hjärt- kärlsjukdomar och diabetes.

När trötthetskänslan inte går att sova bort kan det vara läge att söka hjälp, men läkemedel som insomningstabletter eller sömnmedel är ingen långsiktig lösning. Däremot har kognitiv terapi som CMT-metoden (Cognitve Multilevel Therapy) visat sig vara en behandlingsform som ger mycket goda resultat.

CMT-metoden riktar, precis som vid rökavvänjning, fokus helt och hållet på de bakomliggande orsakerna till sömnbesvären. Metoden går därför ut på att med hjälp av hypnos och KBT ändra invanda och omedvetna mönster på ett sätt som främjar en god nattsömn.

Vilken roll spelar CMT för sömnbesvär? Läs mer


Boka tid redan i dag! Ring 0739 - 22 56 50!