Att springa ifrån sin stress är inget 

som håller i längden

Stress är något högst individuellt och uppstår för att återställa obalansen mellan omgivningens förväntningar och dina egna krav. För urtidsmänniskan var stress ett sätt att upptäcka fara och sätta kroppen och alla sinnen i beredskap för att kämpa eller fly, och för att överleva. 

I dagens samhälle har stressen kommit in i vardagen på ett hela annat sätt när tidsbrist och känslan av otillräcklighet ökat. När kraven, verkliga såväl som inbillade, och pressen ökar liksom förväntningarna och utmaningarna i vardagen blir för stora kan stressen komma smygande och till sist bli övermäktiga.

Kortvarig, positiv stress, kan höja koncentrationsförmågan och motivationen. Men det är när stressen utvecklas till långvarig stress och inte avtar som den börjar bli farlig. Något som i förlängningen kan leda till sömnproblem, depression, ett flertal andra sjukdomar och i värsta fall till utbrändhet.

Med CMT-metoden får du nycklarna som hjälper dig att ta kontroll över stressen. Läs mer

Boka tid redan i dag! Ring 0739 - 22 56 50!